Reklama na serveru
www.AUTO-INZERCE.cz
SMLUVNÍ PODMÍNKY

Reklama na serveru www.AUTO-INZERCE.cz se objednává na základě této vyplněné písemné objednávky odeslané emailem na adresu reklama@auto-inzerce.cz.

Reklamní kampaň (dále jen kampaň) se objednává na dobu jednoho měsíce, přičemž minimální délka objednání kampaně je 12 měsíců, maximálně po dobu tří let.

Grafické reklamní prvky musí splňovat tyto podmínky:
  a) soubor ve formátu jpg, png, gif, swf popř. dle domluvy.
  b) velikost banneru musí být dle typu reklamy, popř. menší.
  c) maximalní velikost souboru smí být 40kiB

V průběhu reklamní kampaně smí zadavetel změnit obsah, či téma banneru, popřípadě po domluvě změnit i velikosti nebo umístění.

Nejsou povoleny takové reklamní prvky, které výrazně narušují vzhled stránek rychlými změnami barev, blikáním apod. Nejsou také povoleny takové reklamní prvky, které narušují strukturu či funkčnost stránek nebo jiným způsobem ovlivňují správné zobrazení stránek, kde se reklamní prvky zobrazují.

Kampaně nesmí být v rozporu s mravními zásadami, nesmí zobrazovat nemravnou tématiku a nesmí být v rozporu se zákony ČR či přímo i nepřímo nabádat k jejich porušení.
Nesmí být provozovány reklamní kampaně na erotické servery či služby nebo na stránky s erotickou tématikou.
Nejsou povoleny reklamní prvky s erotickou tématikou.
Bannery nesmí mít vzhled programu či jiným způsobem budit dojem, že nezobrazují reklamu, ale jsou přímou součástí stránek nebo programu na uživatelově počítači.

Objednávka musí mít vyplněny všechny náležitosti v objednávce uvedené.

Odesláním objednávky na emailovou adresu reklama@auto-inzerce.cz souhlasíte s podmínkami zde uvedenými.

Požadujeme platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na bankovní účet nejpozději v den zahájení reklamní kampaně. V případě, že platba nebude provedena, kampaň se tímto pozastavuje, popř. ruší.

Obvyklá doba splatnosti je 14 dní od přijetí objednávky. Daňové doklady se vystavují do 2 dnů po připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

Provozovatel serveru www.AUTO-INZERCE.cz (dále jen provozovatel) má možnost odmítnout objednávku v odůvodněných případech (zejména při nesplnění podmínek reklamního banneru)

Provozovatel se zavazuje, že nebude měnit velikost ani sekci umístění banneru, ale vyhrazuje si právo změnit umístění pozice banneru v rámci dané sekce.

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje inzerenta třetím stranám pro jiné účely a na jiném serveru, než-li www.AUTO-INZERCE.cz, stejně jako je sám nepoužije pro komerční ani jiné účely.

Provozovatel podle zákona není odpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost reklamního banneru. Není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob a není tedy zodpovědný za způsobené škody.

V reklamním prostoru se mohou s novým načtením stránky náhodně měnit reklamy více firem dle blíže nespecifikovaného klíče, včetně střídání typu reklam (např. Square Banner za Rectangle)

Objednávka je závazná odesláním emailu a tímto zadavatel souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Nejsme plátci daně.

V případě zájmu se lze domluvit na individuálně upravených podmínkách.


Poznámka:
Protože reklamní objekty zobrazované na serveru www.AUTO-INZERCE.cz podléhají schválení webmastera, jsou ve většině případů umístěny přímo na serveru www.AUTO-INZERCE.cz. Pouze při dlouhodobé bezproblémové spolupráci je možné zobrazovat i reklamní objekty umístěné na serveru zadavatele reklamy. V takovém případě je možné měnit obsah reklamních objektů v kteroukoli chvíli reklamní kampaně i bez předchozí kontroly webmasterem. Kontrola je v takových případech prováděna až dodatečně.