Reklama na serveru
www.AUTO-INZERCE.cz
TYP REKLAM/UMÍSTĚNÍ

Akceptujeme reklamu na libovolný produkt, který není v rozporu se zákony České republiky vyjma reklam eroticky zaměřených. Nabízíme vám různé reklamní prostory pro grafické či textové bannery přímo na titulní straně nebo při vyhledávání vozidel.
V případě zájmu Vám vytvoříme individuální reklamní kampaň, ve které si navrhnete vlastní rozměry bannerů. Reklamní plocha může obsahovat statický nebo animovaný obrázek, flash animace nebo prostý text.
Umístění reklam:
Titulní stránka
Vyhledávání vozidel
V případě zájmu se lze individuálně domluvit na jiném umístění.